สถานที่ท่องเที่ยว : 9 วัดเก่าแก่ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

3 กรกฎาคม 2563 อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย, สุโขทัย 7,694

วันเก่าสุโขทัย
          
          สุโขทัยเมืองที่เต็มไปด้วยมนต์เสน่ห์ เป็นเมืองขนาดเล็กที่เงียบสงบที่เต็มไปด้วยทางประวัติศาสตร์มากมาย และเป็นต้นกำเนิดของประเพณีรอยกระทงอีกด้วย สถานที่ท่องเที่ยวมีทั้งภูเขา ป่าไม้อย่างอุทยานแห่งชาติเขาหลวงสุโขทัย แต่ค่อนข้างขึ้นยากถ้าไม่เตรียมร่างกายมาให้พร้อม แต่แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญมากที่เป็นที่รู้จักกันทั่วโลกก็คือ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ซึ่งทีมงาน markerme ได้รวบรวม 9 วัดเก่าแก่ อุทยานแห่งชาติเขาหลวงสุโขทัย ไว้ดังนี้

01

วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย

วัดศรีชุม

          วัดศรีชุม จังหวัดสุโขทัย สถานที่สุดฮิตของสุโขทัย เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คเลยก็ว่าได้เพราะไม่ว่าใครที่ไปเที่ยวอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยก็ต้องมาที่ วัดศรีชุม เพราะเป็นวัดเก่าแก่ที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ ประกอบกับมีความสวยงามอยากมาก มี พระอจนะ พระประธานองค์โตที่เป็นไฮไลท์สำคัญของวัดศรีชุม ข้อมูลการท่องเที่ยววัดศรีชุม
 
 
02

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

วัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย

          วัดมหาธาตุ สุโขทัย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดัง และมีขนาดใหญ่ ภายในวัดประกอบด้วย เจดีย์ประธานทรงพุ่มข้าวบินณฑ์หรือทรงยอดดอกบัวตูม, วิหาร, มณฑป, อุโบสถ ซึ่งลักษณะวัดได้รับอิทธิพลมาจากขอมและล้านนา ใกล้ๆวัดมีร้านอาหารของคนพื้นที่ให้บริการหลายอย่าง ข้อมูลการท่องเที่ยววัดมหาธาตุสุโขทัย

##03#
วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย

วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย

          วัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วัดพระพายหลวงสร้างขึ้นก่อนที่จะก่อตั้งอาณาจักรสุโขทัย เดิมทีเป็นวัดพุทธในนิกายมหายานของเขมร ลักษณะวัดประกอบด้วยพระปรางค์ 3 องค์ แต่เหลือสมบูรณ์เพียงหนึ่งองค์ด้วยลักษณะภายนอกที่ดูมีมนต์ขลัง จึงดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ชอบชมประวัติศาสตร์จากทั่วโลก ข้อมูลการท่องเที่ยววัดพระพายหลวงจังหวัดสุโขทัย

04

วัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย

วัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย

          วัดสระศรี จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในทิศตะวันตกเฉียงเหนือของวัดมหาธาตุตัววัดตั้งอยู่กลางน้ำ มีสะพานไม้เดินเข้าสู่วัดที่สวยงาม วัดสระศรีประกอบด้วย วิหารและโบสถ์กลางน้ำ เจดีย์ทรงระฆัง มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย มีเจดีย์ขนาดเล็ก ศิลปศรีวิชัยและลังกา   ข้อมูลการท่องเที่ยววัดสระศรีจังหวัดสุโขทัย

05

วัดศรีสวาย จังหวัดสุโขทัย

วัดศรีสวาย จังหวัดสุโขทัย

          วัดศรีสวาย สุโขทัย ตั้งอยู่ในเขตอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ทางตอนใต้ของวัดมหาธาตุประมาณ 350 เมตร เป็นโบราณสถานที่ค่อนข้างมีความสมบูรณ์ โบราณสถานประกอบด้วยปรางค์ 3 องค์ รูปแบบศิลปะลพบุรี รอบวัดล้อมรอบด้วยกำแพงหิน บรรยากาศภายในวัดร่มรื่นมากเหมาะกับการปั่นจักรยานอย่างมาก ข้อมูลการท่องเที่ยววัดศรีสวายสุโขทัย

06

วัดแม่โจน จังหวัดสุโขทัย

วัดแม่โจน จังหวัดสุโขทัย

          วัดแม่โจน สุโขทัย เป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของอุทยานประวัคิศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่นอกกำแพงเมืองสุโขทัยทางด้านทิศเหนือ ติดกับประตูศาลหลวง ทางทิศตะวันออกของวัดพระพายหลวง วัดแม่โจนประกอบไปด้วยพระพุทธรูปหนึ่งองค์ ตั้งอยู่บนฐานหินขนาดใหญ่ ข้อมูลการท่องเที่ยววัดแม่โจนสุโขทัย

07

วัดสรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย

วัดสรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย

          วัดสรศักดิ์ จังหวัดสุโขทัย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหนึ่งในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อยู่ภายในกำแพงเมือง บริเวณใกล้กันกับศาลตาผาแดง วันตระพังสอ และวัดซ่อนข้าว ลักษณะเด่นของวัดนี้คือ มีเจดีย์ประทานทรงระฆังและมีช้างล้อมรอบฐาน ตามความเชื่อว่าช้างเป็นสัตว์พาหนะของพระเจ้าจักรพรรด์ที่คู่ควรกับการเป็นพาหนะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้ยั่งยืนตลอด 5,000 ปี ข้อมูลการท่องเที่ยววัดสรศักดิ์จังหวัดสุโขทัย
 
08

วัดตระพังเงิน จังหวัดสุโขทัย

วัดตระพังเงิน จังหวัดสุโขทัย

          วัดตระพังเงิน จังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดมหาธาตุ จุดเด่นของวัดคือสระน้ำใหญ่อันเป็นที่มาของชื่อ ตระพังเงิน ตระพัง เป็นเป็นภาษาขอม หมายถึงสระน้ำ วัดตระพังเงินเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ที่ตั้งอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตั้งอยู่ห่างจากวัดมหาธาตุสุโขทัยประมาณ 300 เมตร ด้วยความเก่าแก่ของสถาปัตยกรรมที่ได้รับอิธิพลมากจากขอมและล้านนาทำให้ วัดตระพังเงิน ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่รักการชมศิลปะและประวัติศาสตร์  ข้อมูลการท่องเที่ยววัดตระพังเงินจังหวัดสุโขทัย

09

วัดซ่อนข้าว จังหวัดสุโขทัย

วัดซ่อนข้าว จังหวัดสุโขทัย

          วัดซ่อนข้าว จังหวัดสุโขทัย สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ตั้งอยู่ภายในกำแพงเมืองด้านเหนือใกล้กับประตูศาลหลวง และวัดสรศักดิ์ โบราณสถานที่สำคัญคือ เจดีประธานทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือทรงดอกบัวตูม มีความเรียบเหมือนดีไซน์สมัยใหม่แต่สร้างจากหินเก่าแก่ ใกล้ๆมีต้นใหม่ใหญ่ให้ร่มเงากับวัด ข้อมูลการท่องเที่ยววัดซ่อนข้าวจังหวัดสุโขทัย